เทคนิคการติดตามหนี้และการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี/ สันนิบาตสหกรณ์|เทคนิคการติดตามหนี้และการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี/ สันนิบาตสหกรณ์

เทคนิคการติดตามหนี้และการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี/ สันนิบาตสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิคการติดตามหนี้และการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี/ สันนิบาตสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนา

บทความวันที่ 27 มิ.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7081 ครั้ง


 อบรมสัมมนา เทคนิคการติดตามหนี้และการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี/ สันนิบาตสหกรณ์

 
            เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนีและการเขียนคำร้องฟ้องบังคับคดี รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพรบ.สหกรณ์/กฎหมายสหกรณ์ฯ ในการติดตามหนี้ การเขียนคำร้องกับลูกหนี้ที่ค้างชำระให้มีผลทางกฎหมาย ตลอดจนได้เสริมความสัมพันธ์ และเครือข่าย ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก