อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 / สันนิบาต นครนายก|อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 / สันนิบาต นครนายก

อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 / สันนิบาต นครนายก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 / สันนิบาต นครนายก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 7 มิ.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7158 ครั้ง


 อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 / สันนิบาต นครนายก

 
           เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร การปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 5 ขึ้น ณ โรงแรมสีดา  รีสอร์ท จ.นครนายก  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์ปัญหา การปรับโครงสร้างหนี้ได้  บรรยายโดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย  มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณ 62 ท่าน
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก