อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4/ สันนิบาต นครสวรรค์|อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4/ สันนิบาต นครสวรรค์

อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4/ สันนิบาต นครสวรรค์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4/ สันนิบาต นครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง

บทความวันที่ 28 เม.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 6373 ครั้ง


 อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4/ สันนิบาต นครสวรรค์

 
           เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายการค้ำประกันและจำนอง รุ่นที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาจัดทำสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง รวมแนวปฏิบัติกรณีเรียกเก็บจากผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้   โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 33 คน
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก