อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่น 5 / สันนิบาต จ.พิษณุโลก|อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่น 5 / สันนิบาต จ.พิษณุโลก

อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่น 5 / สันนิบาต จ.พิษณุโลก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่น 5 / สันนิบาต จ.พิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความวันที่ 27 เม.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 6844 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่น 5 / สันนิบาต จ.พิษณุโลก
 
           เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ  รุ่น 5 ขึ้น ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 45 คน โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย เป็นวิทยากรฝึกอบรม  
รายละเอียดของหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและกระบวนการสินเชื่อ
2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
3. ระเบียบการให้สินเชื่อของสหกรณ์
4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาค้ำประกัน/จำนอง
5. รูปแบบการทำนิติกรรม
6. การพิจารณาหลักทรัพย์ในการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน/จำนอง
7. ข้อจำกัด/ข้อห้ามในการทวงหนี้และการเจรจาไกล่เกลี่ย
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก