อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1/สันนิบาต จ.แพร่|อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1/สันนิบาต จ.แพร่

อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1/สันนิบาต จ.แพร่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1/สันนิบาต จ.แพร่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร การปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1

บทความวันที่ 10 เม.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 6111 ครั้ง


 อบรมสัมมนา หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1/สันนิบาต จ.แพร่

 
 
           สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร การปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น 1 ที่ โรงแรมอมรรักษ์  จ.แพร่ โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 70 คน  โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้
1. หลักการสำคัญและนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีในชั้นศาล
3. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือการประนีประนอมยอมความในระหว่างพิจารณาคดีศษล
4. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษา

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก