อบรมสัมมนา หลักสูตรกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ / กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.สระบุรี|อบรมสัมมนา หลักสูตรกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ / กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.สระบุรี

อบรมสัมมนา หลักสูตรกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ / กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.สระบุรี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ / กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.สระบุรี

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 7 เม.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 6795 ครั้ง


 อบรมสัมมนา หลักสูตรกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ / กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.สระบุรี

 
 
            กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสหกรณ์-ผู้จัดการสหกรณ์  ขึ้น ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
1. แนวทางขั้นตอนการสั่งการของคณะกรรมการสหกรณ์- การนำไปปฏิบัติงานของผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์
-  การนำวาระพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุม
- การขอมติที่ประชุม- การบันทึกการประชุมในกรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์
- การบันทึกการประชุมที่มีผลบังคับทางกฎหมาย
- ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือคำสั่้งและการมอบหมายงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- การแต่งตั้งผู้ที่ไปดำเนินการแทนหรือมอบอำนาจช่วง
- มติใดที่ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่และมติใดที่สามารถใช้ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการ
- แนวทางการจัดการงานประชุม
- การจดบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพและมีผลตามกฎหมาย
- แนวทางการเขียนข้อบังคับ
- ระเบียบของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและพ.ร.บ.สหกรณ์
- ขอบเขตความรับผิดในการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการสหกรณ์-ผู้จัดการสหกรณ์ล
2. เทคนิคการต่อรองในศาลและการสืบหาข้อมูลลูกหนี้
- หนี้ที่บังคับได้/บังคับไม่ได้
- ขอเลื่อนการนัดจ่ายเงิน(ผัดผ่อน)
- อำนาจในการต่อรอง
- การทำบันทึกข้อตกลง หลังการเจรจาหนี้แล้ว
- แนวทางการสืบทรัพย์ของลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา
- แนวทางการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
- แนวทางการบังคับคดี
- การยึดทรัพย์และขายทอดตลาด
- ทรัพย์ใดที่เจ้าหนี้สามารถยึดและนำมาขายทอดตลาดได้
- หากลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้สามารถฟ้องติดตามหนี้กับทายาทได้หรือไม่
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก