อบรมสัมมนา สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ/ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา |อบรมสัมมนา สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ/ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา

อบรมสัมมนา สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ/ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ/ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด

บทความวันที่ 4 มี.ค. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5781 ครั้ง


อบรมสัมมนา สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ/ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา

               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สินเชื่อกับกฎหมายทวงหนี้ภาคปฏิบัติ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ประมาณ 70 คน

 
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก