อบรมสัมมนา กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่/ช.ส.ค.|อบรมสัมมนา กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่/ช.ส.ค.

อบรมสัมมนา กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่/ช.ส.ค.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่/ช.ส.ค.

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

บทความวันที่ 6 เม.ย. 2560, 09:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 9653 ครั้ง


อบรมสัมมนา กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่/ช.ส.ค.


           วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ ขึ้น โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 100 คน เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร  ผู้จัดการสาขาทุกสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พัฒนาสหกรณ์  สินเชื่อ  ระดมทุน  การเงินบัญชี กฎหมาย ตำแหน่งอื่น    ๆ ทุกตำแหน่ง    ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก