การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์/ สันนิบาตสหกรณ์|การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์/ สันนิบาตสหกรณ์

การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์/ สันนิบาตสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์/ สันนิบาตสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์

บทความวันที่ 6 เม.ย. 2560, 09:43

มีผู้อ่านทั้งหมด 9431 ครั้ง


การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์/ สันนิบาตสหกรณ์

              สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ลางบอกเหตุเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 50 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบอกเหตุการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
 


ภาพบรรยากาศการอบรม ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

น้องกบกล่าวรายงานการเปิดสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ถ่ายภาพคู่กับคุณศศิมาส กรรมการสหกรณ์ ขสมก.

 

 

 

 

อ.เดชา ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง(เสื้อสีม่วง), รองประธานสหกรณ์การประปานครหลวง(เสื้อสีเหลือง)

 

 

 

 

อ.เดชา ถ่ายภาพกับน้องตุ้ม ผู้ตรวจสอบบัญชี

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก