อบรมสัมมนา การตรวจสอบทุจริต/ การประปานครหลวง |อบรมสัมมนา การตรวจสอบทุจริต/ การประปานครหลวง

อบรมสัมมนา การตรวจสอบทุจริต/ การประปานครหลวง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การตรวจสอบทุจริต/ การประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 สำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง

บทความวันที่ 6 พ.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9374 ครั้ง


อบรมสัมมนา การตรวจสอบทุจริต/ การประปานครหลวง


           เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 สำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง จัดหลักสูตรอบรมพนักงานสำนักตรวจสอบ หัวข้อ "การตรวจสอบทุจริต" โดยมีวัตถุประสงค์
          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที
          2.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปใช้วางแผนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และส่งสัญญาณเตือนภัยผู้บริหารได้  โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
          1. รูปแบบของการทุจริต/สาเหตุของการทุจริต
          2. ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทุจริตในองค์กร
          3. เทคนิคการป้องกันการทุจริตในองค์กร
          4. การสืบสวนสอบสวนคดีทุจริต / การดำเนินคดีทางกฎหมาย
 


ภาพบรรยากาศการสัมมนาด้านล่างนี้
ภาพบรรยากาศ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก