อบรมสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่น 2/ CPF|อบรมสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่น 2/ CPF

อบรมสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่น 2/ CPF

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่น 2/ CPF

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 CPF Training Center ได้จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร

บทความวันที่ 26 ก.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8601 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่น  2/ CPF

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557  CPF Training Center ได้จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รุ่นที่ 2 ขึ้นที่ โรงแรมสวิสโซเทล เลอร์คองคอร์ด รัชดา โดยมี อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมด้านกฎหมายการทวงหนี้   เนื่องจากการเร่งรัดหนี้สินเป็นกระบวนการที่สำคัญหลังจากที่เจ้าหนี้ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าไปแล้ว หากการทวงหนี้ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ และจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับเจ้าหนี้ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องขาดเงินหมุนเวียน ส่งผลกระทบต่อกำไรของเจ้าหนี้ การเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ เป็นเทคนิคการทวงหนี้ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของทุกองค์กร  แต่การที่จะสร้างนักทวงหนี้หรือจะเร่งรัดหนี้สินให้ประสบความสำเร็จ นักทวงหนี้จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาและโอกาสในการทวงหนี้ในปัจจุบันให้ทันลูกหนี้ รวมทั้งคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากร ที่จะทำหน้าที่ในการเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งการระงับอารมณ์ในระหว่างการสนทนา เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและทำลายภาพลักษณ์ขององค์กร  เทคนิคในการเจรจาต่าง ๆ การนำเสนอ การเจรจาต่อรองล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่นักทวงหนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนมีทักษะเพียงพอในการทำงาน  มิฉะนั้นจะทำให้การทวงหนี้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรที่จะต้องทำหน้าที่ได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อม สำหรับการเร่งรัดหนี้สินต่อไปในอนาคตภาพบรรยากาศการอบรมด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก