อบรมสัมมนา/Collection Management Law/ธนาคาร กสิกรไทย|อบรมสัมมนา/Collection Management Law/ธนาคาร กสิกรไทย

อบรมสัมมนา/Collection Management Law/ธนาคาร กสิกรไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/Collection Management Law/ธนาคาร กสิกรไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

บทความวันที่ 6 เม.ย. 2560, 09:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 8636 ครั้ง


อบรมสัมมนา/Collection Management Law/ธนาคาร กสิกรไทย

              เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร Collection Management Law  จัด ณ ห้องวุฒิปัญญา อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 200 คน ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ติดตามแก้ไขหนี้ไม่มีหลักประกัน
2. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินเชื่อผู้ประกอบการ
3. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้เช่าซื้อรถยนต์
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้
5. เจ้าหน้าที่การจัดการเอกสารและข้อมูลการปรับโครงสร้างหนี้
6. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ไม่มีหลักประกัน
 


 

 

 

คุณฐิติวรรณ  ดาวงาม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมการติดตามหนี้ กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา

นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์  พิธีกรอบรมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณหทัยรัตน์ ฤทธิ์ชากร ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้ที่มีหลักประกันและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

 

คุณพรนิภา สะกัณเทศ ทีมงานบริหารทรัพยากรบุคคล ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรฝึกอบรม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก