อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้ฯ/มิตรแท้ประกันภัย|อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้ฯ/มิตรแท้ประกันภัย

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้ฯ/มิตรแท้ประกันภัย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้ฯ/มิตรแท้ประกันภัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากร

บทความวันที่ 19 พ.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7923 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการทวงหนี้ฯ/มิตรแท้ประกันภัย

              เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากร จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ขึ้น ที่อาคารมิตรแท้ประกันภัย มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 70 คน ประกอบด้วย
1. ฝ่ายกิจการตัวแทน
2. ฝ่ายกฎหมาย
3. ฝ่ายเรียกร้อง
4. ฝ่ายอื่นๆ

ท่าน ใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

พิธีกรกล่าวเปิดการอบรมสัมมนา

คุณชูชีพ ศรีตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ถ่ายภาพร่วมกับคุณอาคม เรณุมาศ

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม ถ่ายภาพร่วมกับคุณชูชีพ ศรีตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา


อ.เดชา กิตติวิิทยานันท์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมิตรแท้ประกันภัยและทีมงาน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก