อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ รุ่น 4/ กรมส่งเสริมสหกรณ์|อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ รุ่น 4/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ รุ่น 4/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ รุ่น 4/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 22 มกราคม 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.)

บทความวันที่ 22 ม.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7243 ครั้ง


อบรมสัมมนา การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ รุ่น 4/ กรมส่งเสริมสหกรณ์

          วันที่ 22 มกราคม 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.)  ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์  รุ่น 4  กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้ของสหกรณ์ เวลา 9.00-12.00 น. โรงแรมมารวย การ์เด้น ณ ห้องประชุม B มีผู้เข้าร่วมสัมมนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 74 คน
หลักสูตรการอบรมสัมมนา
            - เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท
            - เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้
            - เทคนิคการเจรจาต่อรอง 20 ประการ
             ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
 


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวประทิน ปณิธิกุล ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับธกส. และทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ถ่ายภาพร่วมกับ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

คุณกัญญา ถ่ายภาพร่วมกับอ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก