หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า/ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)|หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า/ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า/ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า/ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 6 เม.ย. 2560, 09:39

มีผู้อ่านทั้งหมด 6944 ครั้ง


หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า/ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า ณ ห้องประชุมชั้น 10 บางกอกทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนา จำนวน 45 คน
รายละเอียดในการจัดการอบรมสัมมนา
1. ความเข้าใจในธรรมชาติของงานทวงถามเร่งรัดติดตามหนี้
2. การสร้างทีมและคุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้
3. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ
4. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
5. มีทัศนคติเชิงบวก
6. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน
7. มีความอดทนต่อความกดดัน
8. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา
9. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
10.เทคนิคการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
11.โอกาสและอุปสรรคในการติดตามหนี้
12.การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการทวงหนี้
13.การทวงหนี้ขององค์กรอื่นที่มิใช่สถาบันการเงิน
14.เทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองหนี้

             ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ, หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้, หลักสูตรการบริหารสินเชื่อ,หลักสูตร ระบบการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร, การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700

 

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก