อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ/Decha & Ibs Training Center|อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ/Decha & Ibs Training Center

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ/Decha & Ibs Training Center

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ/Decha & Ibs Training Center

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 Decha & Ibs Training Center

บทความวันที่ 9 ก.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8843 ครั้ง


อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ/Decha & Ibs Training Center


           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556  Decha & Ibs Training Center  ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ" ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  มีผู้เข้าร่วมฟังการอบรมสัมมนาจากตัวแทน/บริษัท/หน่วยงาน ดังนี้
            1. บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
            2. หจก. ประเสริฐชัยป่าพุทรา
            3. บริษัท กล้าตะวัน
            4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
            5. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)
            6. บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด
            7. บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด
            8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
            9. บริษัท คอมพาร์ท พีทีรัน ประเทศไทย จำกัด
           10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปรีเทรด จำกัด
           11.บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก