อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต/บ.เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด|อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต/บ.เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต/บ.เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต/บ.เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 27 มิถุนายน 255 บริษัท เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บทความวันที่ 27 มิ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7797 ครั้ง


อบรมสัมมนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต/บ.เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด


            วันที่ 27 มิถุนายน 255 บริษัท เฟ้ลป์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต โดยมี อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม  รายละเอียดหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
          1. การตรววจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ
          2. หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
          3. หลักประกันการให้สินเชื่อ
          4. ข้อควรระวังในการเข้าทำสัญญากับลูกค้า
          5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา
          6. คดีเช็คทางอาญา
          7. คดีเช็คทางแพ่ง
         8. อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้
         9. การจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
         10.การเป็นพยานในชั้นศาล


ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก