อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์|อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์

อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 10 มิ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7914 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้  ให้กับพนักงานคิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ  มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 52 คน   รายละเอียดการสัมมนาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน  นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง  การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง  จ้างทดลองงาน  สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้แรงงานหญิง  การใช้แรงงานเด็ก  เวลาทำงานปกติและเวลาพัก  วันหยุดและวันลา  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วินัยและการลงโทษทางวินัย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพิเศษ  เลิกจ้างไม่เป็นธรรมภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนา กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้/คิงเพาเวอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก