อบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้/ ITC|อบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้/ ITC

อบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้/ ITC

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้/ ITC

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญจาก Innovation Training Center

บทความวันที่ 20 ธ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10107 ครั้ง


อบรมสัมมนา หลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้/ ITC


          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  ได้รับเชิญจาก Innovation Training Center หรือ ITC เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร รู้เท่าทัน  กฎหมายการติดตามหนี้(ฉบับล่าสุด)  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์   เกี่ยวกับกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่แก้ไขใหม่  


          ภาพบรรยากาศการสัมมนาหลักสูตร รู้เท่าทัน กฎหมายการติดตามหนี้ ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก