อบรมสัมมนา/หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/การรถไฟแห่งประเทศไทย|อบรมสัมมนา/หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/การรถไฟแห่งประเทศไทย

อบรมสัมมนา/หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/การรถไฟแห่งประเทศไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/การรถไฟแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรม

บทความวันที่ 9 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9142 ครั้ง


อบรมสัมมนา/หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

           เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554  การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมรัฐ) (Good Governance)  โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น  ภาครัฐมีการบริหารปกครองที่โปร่งใส  สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น 
           ทั้งนี้ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน  ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก