บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต|บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต

บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต

วันที่ 22 มีนาคม 2554 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 23 มี.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8192 ครั้ง


บรรยากาศการอบรมสัมมนา หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต

 

           วันที่ 22  มีนาคม 2554  อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต  ที่โรงแรมโนโวเทลบางนา กรุงเทพ  รายละเอียดหลักสูตรการสัมมนา การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ  กฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา  การดำเนินคดีเช็คทั้งทางแพ่งและทางอาญา  อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้   การจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี  การเป็นพยานในชั้นศาล 
           ภาพบรรยากาศการสัมมนาหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต  ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก