อบรมสัมมนา/ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร|อบรมสัมมนา/ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร

อบรมสัมมนา/ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 29 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7817 ครั้ง


อบรมสัมมนา/ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงถามหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  รายละเอียดหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

ภาพรวมของปัญหาและโอกาสในการทวงหนี้ในปัจจุบัน
 ผลกระทบต่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
 ความจำเป็นในการช่วยกันทวงหนี้
 แนวโน้มความรุนแรงเกี่ยวกับการทวงหนี้ในอนาคต
 พฤติกรรมของลูกหนี้ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
 แหล่งข้อมูลที่ลูกหนี้ขอคำแนะนำเพื่อเอาตัวรอด
 ข้อจำกัด/โอกาสทางกฎหมาย

 เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท
 การทวงหนี้ทางโทรศัพท์/โทรสาร
 การทวงหนี้ทาง sms
 การทวงหนี้ทางจดหมาย/ไปรษณียบัตร
 การทวงหนี้ภาคสนาม

การแบ่งประเภทหนี้ตามอายุหนี้
 อายุหนี้ไม่เกิน 30 วัน
 อายุหนี้เกิน 30 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน
 อายุหนี้เกิน 60 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน
 อายุหนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

Break (เช้า)
เทคนิคการเจรจาต่อรอง 20 ประการ
1) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง
2) ตั้งเป้า/KPI ก่อนเจรจา
3) ต้องมีหลายออฟชั่น
4) ข้อแลกเปลี่ยนที่ win win ทั้งสองฝ่าย
5) ทำให้ได้ตามธงที่ตั้งไว้
6) ขจัดความกลัวของตัวเอง
7) เชื่ออย่างมีเหตุผล
8) สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหนี้อยากชำระหนี้
9) เปลี่ยนมุกตามสถานการณ์
10) มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
11) ทั้งขู่ทั้งปลอบ
12) ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา
13) อย่าไล่ลูกหนี้จนตรอก
14) เชื่อลูกหนี้ ก่อนโน้มน้าว
15) สเต็ปการทวงต้องชัดเจน
16) ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
17) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
18) รับปากแล้วต้องทำได้
19) เปลี่ยนความยากเป็นความท้าทาย
20) โฟกัสที่เป้าหมาย/หลีกเลี่ยงการปะทะ
พักกลางวัน
กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้
 ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ประมวลกฎหมายอาญา
 กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
 พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

Break (บ่าย)
การสืบทรัพย์และการบังคับคดีหลังคำพิพากษา
 เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้
 การยึด/อายัดทรัพย์
 การขายทอดตลาด
 ร้องขัดทรัพย์
 ขอเฉลี่ยทรัพย์
 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการบังคับคดี

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม
สิ้นสุดการฝึกอบรม

          ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม เทคนิคการทวงหนี้/ ยึดรถ/ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงหนี้เชิงรุกแบบครบวงจร ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก