อบรมสัมมนา/หลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา / Decha & Ibs Training Center|อบรมสัมมนา/หลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา / Decha & Ibs Training Center

อบรมสัมมนา/หลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา / Decha & Ibs Training Center

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/หลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา / Decha & Ibs Training Center

Decha & Ibs Training Center จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร นักสืบ/สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา ขึ้น

บทความวันที่ 28 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8337 ครั้ง


อบรมสัมมนา/หลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา / Decha & Ibs Training Center

          Decha & Ibs Training Center  จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร นักสืบ/สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา ขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องรัชดา 4 (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งรายละเอียดของการอบรมสัมมนามีดังต่อไปนี้
1. ความหมายของคำว่า “นักสืบ”
2. คุณสมบัติที่จำเป็นของนักสืบ
3. เทคนิคการหาข่าว
4. เทคนิคการสืบสวนและการอำพรางตัว
5. เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ละประเภท
- เงินสด/เงินในบัญชีธนาคาร
- ที่ดินปลอดจำนอง/สิ่งปลูกสร้าง
- พันธบัตรรัฐบาล
- สิทธิเรียกร้อง
- หุ้น
- ทรัพย์สินอื่น
6. การขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อยึดทรัพย์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดี
7. เทคนิคการยึดทรัพย์
8. เทคนิคการอายัดทรัพย์
9. เทคนิคการขายทอดตลาด
10. เทคนิคการร้องขัดทรัพย์
11. เทคนิคการขอเฉลี่ยทรัพย์
12. การดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
13. การใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ชำระหนี้
14. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสืบทรัพย์และการบังคับคดี
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม
สิ้นสุดการฝึกอบรม

ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการทวงหนี้/นักสืบ-สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล  ติดต่อ Decha @ Ibs Training Center  โทร.02-9485700
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร นักสืบ/ สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อไหร่จะมีการจัดอบรมนี้อีกครั้งครับ น่าสนใจและอยากเข้าร่วมอบรมด้วยครับ

โดยคุณ พงษ์เทพ 22 ก.ค. 2562, 13:18

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก