อบรมสัมมนา/หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ/ Decha & Ibs Training Center|อบรมสัมมนา/หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ/ Decha & Ibs Training Center

อบรมสัมมนา/หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ/ Decha & Ibs Training Center

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ/ Decha & Ibs Training Center

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 Decha & Ibs Training Center จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้ฯ

บทความวันที่ 21 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7250 ครั้ง


อบรมสัมมนา/หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ/ Decha & Ibs Training Center

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  Decha & Ibs Training Center จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพขึ้น ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนามาร่วมฟังบรรยาย  เช่น บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด, โรงพยาบาลเวชธานี, บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด, การประปานครหลวง, บริษัท พับบลิค ลอร์ จำกัด, บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งรายละเอียดหลักสูตรในการสัมมนามีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้แบบมืออาชีพ
 มีความซื่อสัตย์สุจริต/ไม่มีหนี้สินค้างชำระ
 มีจิตใจพร้อมให้บริการ
 น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ
 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
 ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น
 มีทัศนคติเชิงบวก
 เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน
 มีความอดทนต่อความกดดัน
 มีไหวพริบเชาว์ปัญญา
 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย
 เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท
 การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์/โทรสาร
 การติดตามหนี้ทางจดหมาย/ไปรษณียบัตร
 การติดตามหนี้โดยฝากข้อความ SMS
 การติดตามหนี้ภาคสนาม

เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้
 หนี้ไม่เกิน 30 วัน
 หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
 หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
 หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

เทคนิคการเจรจาต่อรอง 20 ประการ
1) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง
2) ตั้งเป้า/KPI ก่อนเจรจา
3) ต้องมีหลายออฟชั่น
4) ข้อแลกเปลี่ยนที่ win win ทั้งสองฝ่าย
5) ทำให้ได้ตามธงที่ตั้งไว้
6) ขจัดความกลัวของตัวเอง
7) เชื่ออย่างมีเหตุผล
8) สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหนี้อยากชำระหนี้
9) เปลี่ยนมุกตามสถานการณ์
10) มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
11) ทั้งขู่ทั้งปลอบ
12) ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา
13) อย่าไล่ลูกหนี้จนตรอก
14) เชื่อลูกหนี้ ก่อนโน้มน้าว
15) สเต็ปการทวงต้องชัดเจน
16) ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
17) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
18) รับปากแล้วต้องทำได้
19) เปลี่ยนความยากเป็นความท้าทาย
20) โฟกัสที่เป้าหมาย/หลีกเลี่ยงการปะทะ

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้
 ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ประมวลกฎหมายอาญา
 กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค

ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการทวงหนี้  ติดต่อ Decha @ Ibs Training Center  โทร.02-9485700
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมสัมมนาเทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก