อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์|อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์

อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ทีมงานวิทยากรทนายคลายทุกข์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้บริหาร

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12590 ครั้ง


อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์


           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552  ทีมงานวิทยากรทนายคลายทุกข์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร  หลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ” รุ่นที่ 1  จำนวน 63  คน ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ การจัดการสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งหัวข้อในการสัมมนามีดังต่อไปนี้
 กฎหมายที่พนักงานสินเชื่อต้องรู้
           1.  การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ  
           2.  การตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา
           3.  สิทธิและหน้าที่ตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน
           4.  ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย
           5. การออกหนังสือทวงถามในการติดตามหนี้
           6.  การบอกกล่าวบังคับจำนอง  
           7.  การบังคับจำนอง  การจำนองตราสาร
           8.  ความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม
           9.  อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้
         10. ข้อควรระวังและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
         11. การเตรียมตัวเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล
         12. การพิจารณาคดีในชั้นศาล
         13.  การบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษา
         14. การดำเนินคดีล้มละลาย
          ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการติดตามหนี้  เทคนิคการปล่อยสินเชื่อ  หรือความรู้ทางด้านกฎหมายทุกประเภท  สอบถามได้ที่ 02-948-5700

ภาพบรรยากาศการสัมมนาดูได้จากด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

การจัดอบรมมีค่าใช้จ่ายไหมคะ่

โดยคุณ รัึก 24 เม.ย. 2555, 12:54

ความคิดเห็นที่ 3

ผมก็อยากอบรมด้วยครับ สันติบาตจะจัดอีกเมื่อไหร่

โดยคุณ ปิงปอง 10 ส.ค. 2553, 13:31

ความคิดเห็นที่ 2

ผมได้ไปอบรมมาแล้ว มีสาระและความรู้มากเลยครับ

และผมอยากได้ แบบฟอร์มตัวอย่างในการดำเนินคดี

หรือ โนติส 

โดยคุณ wanchai 25 มิ.ย. 2552, 10:28

ความคิดเห็นที่ 1

ดีมาก ๆ ประชาชนได้ประโยชน์

โดยคุณ นิคม 25 มิ.ย. 2552, 08:18

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก