การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้|การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้

การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้

การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้เพื่อให้เกิดวิธีการทำงานที่ผสมผสานหลายทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายสูงสูดขององค์กร

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15762 ครั้ง


การทำงานเป็นทีมของพนักงานติดตามหนี้เพื่อให้เกิดวิธีการทำงานที่ผสมผสานหลายทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายสูงสูดขององค์กร คือ ลูกหนี้ชำระหนี้ + ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการ

การเปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ


ความคิดปัจจุบันในการทวงหนี้ ของพนักงานแต่ละคน
-  ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ไม่จ่าย
-  เน้นการเจรจาให้ชำระหนี้
-  แจ้งถึงบทลงโทษ เช่น ดอกเบี้ย , เบี้ยปรับ
-  ผลทางกฎหมาย
     พฤติกรรมในการทำงานเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติกับบุคคลที่มีพื้นฐานในการติดตามหนี้ มักจะใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักในการทำงาน

การทำงานเป็นทีม (จุดแข็ง+จุดแข็ง=วิธีการทำงานที่ดีที่สุด)
-  แต่ละคนมีความชำนาญต่างกัน
-  ประสบการณ์ความรู้และสิ่งที่ตนให้ความสำคัญต่างกัน ไปตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
-  นำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน
-  องค์ความรู้ใหม่

การเปิดใจยอมรับวิธีการทำงานที่แตกต่างจากตน


-  วางแผนงาน (ลด Past due +ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า)
-  ทำงานที่ไม่เคยทำและไม่เคยคุ้นเคยมาก่อน
-  ทำงานกับคนที่มีทักษะและมีประสบการณ์ที่ต่างจากตน (เช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรอง-สร้างความประทับใจ-แนะนำ-ช่วยเหลือ)
-  ทุกคนมีเสียงเดียวเท่ากันในทีม
-  ทุกคนในทีมมีความกระตือรือร้น
-  สมาชิกในทีมตอบรับวิธีการทำงานใหม่ ที่เกิดจากการคิดร่วมกัน มีทัศนคติเชิงบวกร่วมกันปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น
 

แบ่งปันสิ่งที่คุณมีอยู่ให้แก่ผู้อื่น


-  สอนงานให้กับเพื่อนในเรื่องที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ เช่นการ เจรจาต่อรอง
-  จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานทวงหนี้ สำหรับการทำงานเป็นทีม (โดยนำความเชี่ยวชาญของตัวเองมาจัดทำเป็นข้อมูล แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมทีม )

ค้นหาทางเลือกสำหรับการปฏิบัติภารกิจของทีม


-  ร่วมกันกำหนดวิธีการทำงานของทีมในการทวงหนี้แบบใหม่
-  เริ่มตั้งแต่การเสนอความเห็นในที่ประชุม  ทำการอภิปราย ข้อดีข้อเสีย  คิดหาทางเลือก วิธีการแบบใหม่ที่เป็นไปได้มากที่สุด  โดยผสมผสานหลาย ๆ ทางเลือกของแต่ละคนในทีม         กำหนดแนวปฏิบัติภารกิจทวงหนี้        วิธีการทวงหนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีม (ลด Past Due+ความพึงพอใจของลูกค้า)
-  การสร้างทางเลือก        การวิเคราะห์ทางเลือก    การผสมผสานทางเลือกเข้าด้วยกัน             ทางเลือกใหม่ที่เป็นลูกผสมที่ดีกว่าทางเลือกอื่น ๆ

การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมาจากหน่วยงานอื่น


-  คนที่มีความชำนาญพิเศษแต่ละคนในการทวงหนี้ มักจะร่วมงานกับคนอื่นที่มีความชำนาญเหมือนกันได้ไม่ดีนัก
-  ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานพอสมควร
-  การทำงานร่วมกันอาจเกิดความยากลำบากในการปรับตัว เนื่องจากต่างฝ่ายต่างยังไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีคิดวิธีการทำงานของแต่ละคน  เกรงว่าตัวเองจะสูญเสีย
-  ให้เริ่มทำงานร่วมกันแบบง่าย ๆ ก่อนและขยายเป็นการทำงานที่ยากร่วมกันในขั้นต่อไป

หาทางออกที่ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน


-  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน
-  ให้ข้อมูลที่เป็นปัญหาที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ให้แก่กัน
-  พนักงานแต่ละคนเปิดใจหารือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการทำงาน
-  มีการเปิดเผยและอธิบายถึงผลลัพธ์เกี่ยวกับที่มาของทางเลือกในการทำานต่าง ๆ ให้เพื่อนฟังด้วยความจริงใจ (ไม่มีเป้าหมายส่วนตัว มีแต่เป้าหมายของทีม)
-  ทางเลือกวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เลือกแล้ว ไม่จำเป็นต้องพบกันครึ่งทาง  (จุดแข็ง + จุดแข็ง = วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีที่สุด)

ปฏิบัติตัวให้เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมทีม


- รับปากแล้วต้องทำได้ ไม่รับปากในสิ่งทีคุณไม่สามารถทำได้
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุม
- ตรงต่อเวลา
- การส่งมอบงานที่คิดร่วมกัน ต้องเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- รักษาคำพูด
- การประเมินผลงานเพื่อนต้องเปิดเผย-ตรงประเด็น-จริงใจ

มุ่งให้ความสำคัญกับผลงาน
(ความสำเร็จของงานคือ ลูกหนี้ชำระหนี้ + ลูกค้ามีความพึงพอใจ)


-  การฝึกอบรม-การวางแผนในการทำงาน-การเตรียมความพร้อมในการทำงาน-การทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้-มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นหลายเป้าหมายต่อเนื่องกัน – ทำงานให้บรรลุเป้าหมายทีละเป้าหมาย – ทำงานให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย (ลูกค้าชำระหนี้ + ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ)
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก