การรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงาน|การรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงาน

การรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงาน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงาน

การรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงานของพนักงานติดตามหนี้

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14918 ครั้งการรักษาความปลอดภัย และข้อบังคับในการทำงานของพนักงานติดตามหนี้

ข้อปฏิบัติและข้อบังคับ
สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก
     ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้รับอามิตรสินจ้าง หรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง หรือสิ่งของจากบุคคลภายนอก
     สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก(ลูกค้าหรืออื่น) กับลูกค้า พนักงานของบริษัทต้องพึงระลึกถึงหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติและห้ามแอบอ้างตำแหน่งหรือชื่อที่ไม่ใช่ของตนในขณะปฏิบัติหน้าที่(รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์)

การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
     ข้อมูลลูกค้าถือเป็นความลับสุดยอด จะต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบโดยเด็ดขาด ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลลูกค้าห้ามมิให้พนักงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลลูกค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ หน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและเอกสารของบริษัท
      มีวิธีควบคุมการทำงานเพื่อรักษาความลับของบริษัทอย่างมืออาชีพโดยมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
      -จดหมาย ไม่ว่าจะเป็นจดหมายเฉพาะเจาะจง หรือทั่ว ๆ ไป ต้องไม่เผยแพร่สู่บุคคลอื่น หรือส่วนใดโดยทั้งหมดที่แสดงต่อบุคคลภายนอก
      -เอกสารทุกภายในทุกฉบับของบริษัทห้ามแสดงหรือส่งให้แก่บุคคลภายนอก อันหมายถึง เอกสารปฏิบัติการ หรือเอกสารอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นเอกฉันท์จากผู้มีอำนาจในแผนกนั้น ๆ
      -ห้ามมิให้พนักงานพิมพ์รายการหน้าจอหรือแสดงให้แก่บุคคลภายนอก ,ห้ามมิให้บุคคลภายอกดูหน้าจอข้อมูลลูกค้า

ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
 ความปลอดภัยของบุคลากร
      การป้องกันอัคคีภัยมีข้อควรระวังและปฏิบัติดังนี้
      -ไม่วางของเกะกะขวางทางเดินหรือบันไดหนีไฟ และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง เช่นถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมและใช้สอยได้ทันที
      -ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงาน (เช่น ปิดสวิทอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้า , ดับบุหรี่ ฯลฯ)
      -ทิ้งก้นบุหรี่ในที่เขี่ยบุหรี่เท่านั้น (ต้องไม่ทิ้งลงในถังขยะ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือพลาสติก)
     -ให้สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่เท่านั้น
      -ถังดับเพลิงควรตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ และอย่างน้อยที่สุดพนักงานทุกคนควรทราบจุดตำแหน่งที่ตั้งของถังดับเพลิงโดยเฉพาะที่ใกล้ตำแหน่งที่ตนอยู่ที่สุ

การรักษาความปลอดภัยของบริษัท
 พนักงานที่ถือกุญแจประตูเข้าออกของบริษัท
      -ห้ามทำกุญแจสำรอง
      -ถ้ากุญแจสูญหายต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
      -ต้องคืนกุญแจทันทีที่มีการร้องขอจากบริษัทหรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน
      -กรณีเกิดการโจรกรรมทรัพย์สินของบริษัทต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที

 การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท
       -กระด้างภัณฑ์(hardware)  ห้ามมิให้พนักงานแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกระด้างภัณฑ์ ซึ่งตัวเองรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะห้ามเพิ่มเติมอุปกรณ์ แผงวงจร ฯลฯ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์
      -ละมุนภัณฑ์ (Software)  ห้ามนำละมุนภัณฑ์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้กับเครื่องของบริษัท เฉพาะละมุนภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นนำมาใช้ในบริษัทได้
      -อินเตอร์เน็ต (internet)  บริษัทได้จัดเตรียมระบบการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานแต่ละคนภายใต้ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบของพนักงานนั้น ๆ

 การป้องกันลูกค้าทุจริต
      ลักษณะของลูกค้าทุจริตที่พบโดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และหรือเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน และต้องแจ้งแก่แผนกควบคุมทั่วไป
      -ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จ ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่พัก หรือที่ทำงาน และที่พักปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบัน
      -ข้อมูลที่ให้ในการขอสินเชื่อ ไม่ตรงกับข้อมูลที่พบในระหว่างการติดต่อกับลูกค้า
      -ลูกค้ายอมรับว่าทำสิบเชื่อให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติสนิท
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13

กากวะเขียนเฮี่ยอะไรเนีย

โดยคุณ ทักษิน 28 ก.พ. 2555, 10:43

ความคิดเห็นที่ 12

เขียนได้ดีมาก ทุกควายเลย

โดยคุณ สุดสวย 17 ส.ค. 2553, 21:44

ความคิดเห็นที่ 11

รู้จักอีแหนมปะ   555+

โดยคุณ คนชอบกินแหนม 9 ส.ค. 2553, 12:29

ตอบความคิดเห็นที่ 11

มั้ยรู้ดิ 5555555++

โดยคุณ วนีคนีน 9 ส.ค. 2553, 12:31

ความคิดเห็นที่ 10

มั้ยรู้ดิ 5555555++

โดยคุณ วนีคนีน 9 ส.ค. 2553, 12:31

ความคิดเห็นที่ 9

คุนล่อตงนัย >ล้อเล่ง<

โดยคุณ มิ้น 9 ส.ค. 2553, 12:27

ความคิดเห็นที่ 8

อ้วนดำ ๆ ๆ

โดยคุณ ศิริพร 24 พ.ค. 2553, 09:42

ความคิดเห็นที่ 7

โดน เเน่วันนี้

โดยคุณ ศิริรัตน์ 24 พ.ค. 2553, 09:41

ความคิดเห็นที่ 6

ไอ้ทุเรศ

โดยคุณ เนวิน 24 พ.ค. 2553, 09:37

ความคิดเห็นที่ 5

นู่ สวย

โดยคุณ ดาราพร 24 พ.ค. 2553, 09:32

ความคิดเห็นที่ 4

ผมชอบ กัน เดอะสตาร์ 6 ค่:

โดยคุณ พงศกร 24 พ.ค. 2553, 09:30

ความคิดเห็นที่ 3

ผมขี้เก๊ก เเล้วไงคับ ^ ^

โดยคุณ วรวุฒ 24 พ.ค. 2553, 09:27

ความคิดเห็นที่ 2

ผมหล่อ

โดยคุณ ศุภกิจ 24 พ.ค. 2553, 09:24

ความคิดเห็นที่ 1

คุณ เขียน ดี มาก

โดยคุณ เนวิน 24 พ.ค. 2553, 09:23

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก