ชู้ต่อเนื่องไม่ขาดอายุความ|ชู้ต่อเนื่องไม่ขาดอายุความ

ชู้ต่อเนื่องไม่ขาดอายุความ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชู้ต่อเนื่องไม่ขาดอายุความ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3593/2565 

บทความวันที่ 4 ส.ค. 2566, 10:58

มีผู้อ่านทั้งหมด 781 ครั้ง


ชู้ต่อเนื่องไม่ขาดอายุความ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3593/2565 

    กำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1529 วรรคหนึ่ง ที่ให้สิทธิฟ้องร้องระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง หมายความว่า หากการกระทำที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามิได้หยุดการกระทำหรือหมดสิ้นไป สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนยังมีอยู่แต่ในกรณีที่เหตุดังกล่าวมิได้เกิดเหตุนั้นอีก สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนของโจทก์ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันโจทก์รู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง
    คำฟ้องของโจทก์มิได้ตั้งรูปคดีว่าความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวระหว่างจำเลยกับสามีโจทก์ได้หยุดหรือหมดสิ้นไปหรือมิได้มีการกระทำนั้นอีก คำให้การของจำเลยกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าโจทก์ทราบดีว่าอายุความในการเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์กับสามีของตนในทำนองชู้สาวต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่รู้หรือควรรู้ เป็นคำให้การที่มิได้แสดงโดยชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ไม่ทำให้เกิดประเด็นในเรื่องอายุความที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่สามีโจทก์กับจำเลยตัดขาดความสัมพันธ์กันตั้งแต่ ฉ. น้องชายจำเลยร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อดำเนินการทางวินัยกับสามีโจทก์ หรือตั้งแต่ ฉ. ยื่นฟ้องขับไล่สามีโจทก์ หรือศาลออกหมายจับสามีโจทก์กับโจทก์ แม้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาและจำเลยได้รับอนุญาตให้ฎีกา ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง และมาตรา 252 ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 182/1 วรรคสอง 
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:  

OKBet registration

โดยคุณ OKBet 9 ก.ย. 2566, 12:28

ความคิดเห็นที่ 3

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site: pool betting games pool betting games

โดยคุณ cue sports 7 ก.ย. 2566, 14:10

ความคิดเห็นที่ 2

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site:

 iRich Bingo Ph


โดยคุณ Paano Maglaro ng iRich Bingo 30 ส.ค. 2566, 10:31

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site: Mga Uri ng Ilegal na Aktibidad sa Pagsusugalhttps://okbetsports.com/mga-panganib-na-dulot-ng-ilegal-websites-online/

โดยคุณ Mga Panganib na Dulot ng Ilegal Websites Online 22 ส.ค. 2566, 10:45

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก