ข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่เมียหลวงควรรู้เพื่อสู้กับเมียน้อย|ข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่เมียหลวงควรรู้เพื่อสู้กับเมียน้อย

ข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่เมียหลวงควรรู้เพื่อสู้กับเมียน้อย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่เมียหลวงควรรู้เพื่อสู้กับเมียน้อย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4678/2552

บทความวันที่ 23 มิ.ย. 2566, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 428 ครั้ง


ข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่เมียหลวงควรรู้เพื่อสู้กับเมียน้อย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4678/2552
          โจทก์เป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 1 ขณะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 1 ยังคงอุปการะเลี้ยงดูและยกย่อยจำเลยที่ 2 ฉันภริยา อันเป็นพฤติการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่โจทก์รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว เหตุฟ้องหย่า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) จึงยังคงมีอยู่ตลอดมาและโจทก์ย่อมยกเป็นเหตุหย่าได้ โดยไม่สำคัญว่าโจทก์จะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนฟ้องเกิน 1 ปีหรือไม่ สิทธิฟ้องร้องของโจทก์ไม่ระงับไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1529
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6516/2552
           แม้จำเลยที่ 1 จะไม่เคยพาจำเลยที่ 2 ออกงานสังคมหรือแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อทำธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว และเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได้อีกด้วย
#ทนายคลายทุกข์  #เมียหลวงเมียน้อย #ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู #ค่าเลี้ยงดูบุตร #ชู้สาว
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

나는 웹사이트 페이지를 발견한 것을 특권으로 여기며 여기에서 읽는 더 즐거운 시간을 기대합니다. 먹튀검증

โดยคุณ 먹튀검증 10 ก.ค. 2566, 09:28

ความคิดเห็นที่ 4

더 쓰세요, 그게 제가 할 말의 전부입니다. 말 그대로 비디오에 의존하여 요점을 전달하는 것처럼 보입니다. 건강사이트

โดยคุณ 메이저사이트 10 ก.ค. 2566, 09:28

ความคิดเห็นที่ 3

나는 당신이 이것으로 놀라운 일을 했다고 말해야 합니다. 또한 블로그는 Chrome에서 매우 빠르게 로드됩니다. 훌륭한 블로그! 토토사이트

โดยคุณ 토토사이트 10 ก.ค. 2566, 09:27

ความคิดเห็นที่ 2

귀중한 정보. 운이 좋게도 우연히 귀하의 웹 사이트를 찾았는데 왜 이 사고가 더 일찍 일어나지 않았는지 충격을 받았습니다! 먹튀검증

โดยคุณ 먹튀검증 10 ก.ค. 2566, 09:27

ความคิดเห็นที่ 1

We have a site for sports games. You must be interested.

โดยคุณ american football 4 ก.ค. 2566, 13:51

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก