ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายทรัพย์มรดก|ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายทรัพย์มรดก

ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายทรัพย์มรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายทรัพย์มรดก

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2563 

บทความวันที่ 21 มิ.ย. 2566, 11:05

มีผู้อ่านทั้งหมด 809 ครั้ง


ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายทรัพย์มรดก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2563 

    จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายย่อมเป็นตัวแทนของทายาทในการจัดการมรดก จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรมของผู้ตาย การที่จำเลยที่ 1 ไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดก แล้วจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้ตนเองในฐานะส่วนตัว โดยจำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้รับประโยชน์จากพินัยกรรมและเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก การกระทำของจำเลยที่ 1 มิใช่การแบ่งปันทรัพย์มรดกตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดก แต่เป็นการทำนิติกรรมให้จำเลยที่ 1 มีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักส์ต่อกองมรดกของผู้ตาย อันเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1722 การโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกกับในฐานะส่วนตัวจึงตกเป็นโมฆะ ต้องถือเสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการโอนที่ดินขึ้นเลย เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธินำไปขายให้แก่จำเลยที่ 2 ได้ การที่จำเลยที่ 2 รับซื้อไว้ไม่ทำให้เกิดสิทธิตามสัญญาซื้อขายตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน 
#ทนายคลายทุกข์  #ผู้จัดการมรดก #ทนายเดชา  #ที่ดิน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: american football positions list

โดยคุณ american football 4 ก.ค. 2566, 13:59

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก