ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย|ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2565

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2566, 10:06

มีผู้อ่านทั้งหมด 1013 ครั้ง


ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3565/2565

           โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองเช่นนี้ โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373             จำเลยทั้งสองเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทเห็นว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าและเข้าใจว่าเป็นที่ดินไม่มีเจ้าของมิใช่เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทในลักษณะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ทั้งในปี 2547 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายที่ดินของโจทก์รวมทั้งที่ดินพิพาทไม่ปรากฎว่าจำเลยทั้งสองไปโต้แย้งคัดค้านการขายทอดตลาด  พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 การครอบครองที่ดินของจำเลยทั้งสองจึงมิได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

#ทนายคลายทุกข์ #ครอบครองปรปักษ์ # ภาระการพิสูจน์ #ที่ดิน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก