ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง|ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

  • Defalut Image

ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

บทความวันที่ 15 พ.ค. 2566, 10:58

มีผู้อ่านทั้งหมด 434 ครั้ง


ห้ามอุทธรณ์คำสั่งของศาลคดีมีมูลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3377/2565

             ศาลไม่ได้บันทึกคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 1 ที่ถามค้านโจทก์ในประเด็นเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ตายและลายมือชื่อของพยานในพินัยกรรมปลอม โดยเห็นว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดี  ก็เป็นการใช้ดุลพินิจในการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเกี่ยวกับการรับฟังข้อเท็จจริงหาใช่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ  คำสั่งศาลชั้น้นที่สั่งว่าคดีมีมูลจึงชอบด้วยกฎหมาย เพราะการไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลเพื่อให้ศาลได้ทราบข้อเท็จจริงว่าฟ้องโจทก์มีมูลหรือไม่  คำสั่งดังกล่าวสำหรับจำเลยที่ 1 ย่อมเด็ดขาดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 170 วรรคหนึ่ง  จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปอีกหาได้ไม่  หากในชั้นพิจารณาปรากฎว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นความผิดดังโจทก์ฟ้อง   ศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคหนึ่ง
#ทนายคลายทุกข์ #คดีมีมูล #ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก