จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  เพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ศาลไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย|จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  เพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ศาลไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย

จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  เพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ศาลไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  เพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ศาลไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8372/2563

บทความวันที่ 3 พ.ค. 2566, 09:24

มีผู้อ่านทั้งหมด 310 ครั้ง


จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  เพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ศาลไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8372/2563

    การที่จำเลยแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  ทำให้เครื่องชั่งอ่านค่าน้ำหนักแสดงค่าน้อยกว่าความเป็นจริง   แล้วจำเลยใช้เครื่องชั่งดังกล่าวชั่งสินค้าประเภทมันสำปะหลังที่เกษตรกรนำมาขายให้แก่จำเลยนั้น   เป็นการกระทำที่มีเจตนามุ่งหมายที่จะใช้เครื่องชั่งดังกล่าวเพื่อเอาเปรียบในการค้าของจำเลย   แม้การกระทำจะเป็นขั้นตอนต่างกัน   และโจทก์บรรยายฟ้องแยกเป็นข้อๆต่างหากจากกัน   แต่ก็เกิดจากเจตนาอันเดียวกัน   จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
     จำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าประเภทมันสำปะหลังกับประชาชนชาวเกษตรกร   แต่จำเลยกลับแก้ไขเครื่องชั่งและใช้เครื่องชั่งดังกล่าวเอาเปรียบชาวเกษตรกรทั่วไปที่นำมันสำปะหลังมาขายให้แก่จำเลย   เป็นการกระทำที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย   พฤติการณ์แห่งคดีนับว่าร้ายแรง   เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปรามและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นไป   จึงไม่สมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย    
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
    มาตรา 270
ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า หรือมีเครื่องเช่นว่านั้นไว้เพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ทนายคลายทุกข์ #โกงตาชั่ง #การเกษตร #ผลผลิต
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก