ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยานเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดเท่านั้น   คดีก็มีมูลแล้ว|ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยานเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดเท่านั้น   คดีก็มีมูลแล้ว

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยานเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดเท่านั้น   คดีก็มีมูลแล้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยานเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดเท่านั้น   คดีก็มีมูลแล้ว

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3948/2564  

บทความวันที่ 12 เม.ย. 2566, 14:37

มีผู้อ่านทั้งหมด 815 ครั้ง


ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยานเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดเท่านั้น   คดีก็มีมูลแล้ว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3948/2564  

การรับฟังพยานหลักญานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกับชั้นพิจารณาแตกต่างกัน  ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพียงแค่มีมูลความผิดตามฟ้องหรือไม่ เมื่อได้ข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบฐานความผิดที่ฟ้องโดยไม่มีข้อพิรุธอันเป็นที่ประจักษ์ชัดก็ฟังได้แล้วว่าคดีมีมูลตามฟ้อง ส่วนข้อเท็จจริงที่ได้ความมาจะเป็นความจริงหรือไม่  เป็นข้อที่จะต้องพิสูจน์กันอีกชั้นหนึ่งในชั้นพิจารณา ซึ่งในชั้นพิจารณาต้องฟังพยานหลักฐานจนได้ความอันสิ้นสงสัยว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริง  จึงจะฟ้องได้ว่ามีการกระทำความผิดตามฟ้อง  ที่ศาลล่างทั้งสองฟังพยานโจทก์ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 กระทำการโดยสุจริตนั้นย่อมไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  เมื่อโจทก์เบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องยืนยันว่าจำเลยที่ 1 นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ไป  แล้วปลอมลายมือชื่อของโจทก์ในสำเนาบัตประชาชนและทำการจดทะเบียนโอนรถยนต์ของโจทก์ไป  แล้วปลอมลายมือชื่อของโจทก์ในสำเนาบัตรประชาชนและทำการจดทะเบียนโอนรถยนต์ของโจทก์มาเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  เป็นการเอาเอกสารของโจทก์ไป  โดยประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แล้ว  เช่นนี้ข้อเท็จจริงที่ได้จากชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จึงครบองค์ประกอบความผิดตาม ป.อ.มาตรา 188  โดยไม่มีข้อพิรุธอันเป็นที่ประจักษ์ชัด คดีโจทก์จึงมีมูล
#ทนายคลายทุกข์ #ไต่สวนมูลฟ้อง #คดีมีมูล #คดีไม่มีมูล
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก