ความผิดฐานเบิกความเท็จ  โจทก์นำสืบยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จ และเป็นข้อสำคัญในคดี ก็เพียงพอแล้วที่จะรับฟังว่าคดีมีมูล|ความผิดฐานเบิกความเท็จ  โจทก์นำสืบยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จ และเป็นข้อสำคัญในคดี ก็เพียงพอแล้วที่จะรับฟังว่าคดีมีมูล

ความผิดฐานเบิกความเท็จ  โจทก์นำสืบยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จ และเป็นข้อสำคัญในคดี ก็เพียงพอแล้วที่จะรับฟังว่าคดีมีมูล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิดฐานเบิกความเท็จ  โจทก์นำสืบยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จ และเป็นข้อสำคัญในคดี ก็เพียงพอแล้วที่จะรับฟังว่าคดีมีมูล

  • Defalut Image

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1428/2517

บทความวันที่ 10 เม.ย. 2566, 09:05

มีผู้อ่านทั้งหมด 320 ครั้ง


ความผิดฐานเบิกความเท็จ  โจทก์นำสืบยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จ และเป็นข้อสำคัญในคดี ก็เพียงพอแล้วที่จะรับฟังว่าคดีมีมูล
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1428/2517

           คดีอาญาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องนำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดที่ได้ฟ้อง จึงจะทำให้คดีโจทก์มีมูลอันศาลจะพึงประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปได้
คดีที่ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จ โจทก์จะอ้างว่าข้อความที่จำเลยเบิกความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่จะต้องพิจารณาในชั้นพิจารณาไม่ใช่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ดังนี้หาได้ไม่


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2198/2531
            ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเมื่อโจทก์ยืนยันว่าข้อความที่จำเลยเบิกความเป็นความเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดีคืออาจทำให้มีผลแพ้ชนะคดีกันได้ ก็เพียงพอแล้วที่จะฟังว่าคดีมีมูลส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เท็จหรือไม่เท็จ ก็จะต้องฟังพยานในชั้นพิจารณาต่อไป การฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยเบิกความเท็จ หาจำต้องรอให้ศาลพิพากษาคดีที่จำเลยเบิกความเท็จเสียก่อนไม่ เพราะความผิดฐานเบิกความเท็จเกิดตั้งแต่จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลแล้ว

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก