ปัญหาเรื่องอายุความที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่อาจนำมาวินิจฉัยได้|ปัญหาเรื่องอายุความที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่อาจนำมาวินิจฉัยได้

ปัญหาเรื่องอายุความที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่อาจนำมาวินิจฉัยได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปัญหาเรื่องอายุความที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่อาจนำมาวินิจฉัยได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 4001/2549 

บทความวันที่ 7 มี.ค. 2566, 09:56

มีผู้อ่านทั้งหมด 283 ครั้ง


ปัญหาเรื่องอายุความที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่อาจนำมาวินิจฉัยได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 4001/2549 
               แม้จําเลยจะให้การต่อสู้ในเรื่องฟ้องโจทก์ ขาดอายุความด้วย แต่เมื่อศาลชั้นต้นชี้สองสถานไม่ได้กําหนดปัญหานี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ จําเลยมิได้โต้แย้งคัดค้าน มีผลเท่ากับจําเลยได้สละประเด็นข้อนี้แล้ว จึงเป็นปัญหาที่มิได้ว่ากล่าวกันมาแต่ศาลชั้นต้น ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่รับวินิจฉัยในปัญหาเรื่องอายุความ ตามที่จําเลยอุทธรณ์ จึงชอบแล้ว

#ทนายคลายทุกข์  #อายุความ #ทนายคลายทุกข์ #ทนายเดชา
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก