คดีโกงเจ้าหนี้  แต่บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ศาลยกฟ้อง  |คดีโกงเจ้าหนี้  แต่บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ศาลยกฟ้อง  

คดีโกงเจ้าหนี้  แต่บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ศาลยกฟ้อง  

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีโกงเจ้าหนี้  แต่บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ศาลยกฟ้อง  

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6104/2564

บทความวันที่ 25 ม.ค. 2566, 11:21

มีผู้อ่านทั้งหมด 1157 ครั้ง


คดีโกงเจ้าหนี้  แต่บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ศาลยกฟ้อง  
            การพิจารณาว่าคำฟ้องครบองค์ประกอบหรือไม่ ศาลจะพิจารณาจากคำฟ้องไม่พิจารณาจากเอกสารท้ายคำฟ้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6104/2564
            การพิจารณาว่าคำฟ้องโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาจากคำฟ้องของโจทก์เท่านั้น  ไม่อาจนำเอกสารท้ายฟ้อง เอกสารท้ายอุทธรณ์และเอกสารท้ายฎีกามาพิจารณาประกอบกับคำฟ้อง
            การโอนทรัพย์ไปให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ อันจะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ.มาตรา 350 นั้น จะต้องปรากฎว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้  และผู้กระทำก็ต้องรู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว  หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้
           โจทก์บรรยายฟ้องว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้เพิกถอนการทำสัญญาขายฝากที่ดิน ซึ่งจำเลยที่ 2 ทราบแล้วว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นของจำเลยที่ 1 ที่ยังมีหนี้และผูกพันต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ และโจทก์สามารถใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้  แต่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยจำเลยทั้งสองจดทะเบียนหย่า  ท้ายทะเบียนหย่ากลับไม่ได้บันทึกทรัพย์สินระหว่างสมรส ต่อมาจำเลยทั้งสองเพื่อไม่ต้องการชำระหนี้แก่โจทก์ร่วมกันทำบันทึกการแบ่งสินสมรส แล้วจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในที่ดินทั้งสองแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 เพียงผู้เดียว  เพื่อไม่ให้โจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมด  โจทก์ทราบการกระทำของจำเลยทั้งสองเนื่องจากมอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นคำร้องเกี่ยวกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวพร้อมมอบอำนาจให้ทำการอายัดเพื่อคดีนั้น  คำฟ้องของโจทก์ ไม่ได้ระบุว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ และจำเลยทั้งสองรู้ว่าโจทก์ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้  เนื่องจากการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์สามารถใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้ เป็นเพียง การบรรยายว่าจำเลยทั้งสองกระทำไปทั้งที่คาดหมายว่าโจทก์อาจฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น   ส่วนวันที่ที่โจทก์ระบุว่าทำการอายัดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเพื่อฟ้องคดีก็เป็นภายหลังการจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขาดสาระสำคัญไม่ครบองค์ประกอบแห่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ.มาตรา 350
#ทนายคลายทุกข์ #โกงเจ้าหนี้  #บรรยายฟ้อง #ยกฟ้อง #ทนายเดชา  #สินสมรส
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

         

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก