ผู้ใช้เอกสารรับมอบเอกสารปลอมมาจากผู้มอบอำนาจ ผู้ใช้ไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม|ผู้ใช้เอกสารรับมอบเอกสารปลอมมาจากผู้มอบอำนาจ ผู้ใช้ไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม

ผู้ใช้เอกสารรับมอบเอกสารปลอมมาจากผู้มอบอำนาจ ผู้ใช้ไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ใช้เอกสารรับมอบเอกสารปลอมมาจากผู้มอบอำนาจ ผู้ใช้ไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม

  • Defalut Image

คำพิพากษาที่ 5659/2544

บทความวันที่ 16 ม.ค. 2566, 10:30

มีผู้อ่านทั้งหมด 236 ครั้ง


ผู้ใช้เอกสารรับมอบเอกสารปลอมมาจากผู้มอบอำนาจ ผู้ใช้ไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
คำพิพากษาที่ 5659/2544

    แม้จำเลยจะมิได้นำเอกสารที่จำเลยปลอมขึ้นไปยื่นแสดงต่อผู้เสียหายที่ 4 ด้วยตนเอง แต่มอบอำนาจให้ ส. ไปดำเนินการแทน โดย ส. ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารปลอม มีผลเท่ากับจำเลยไปดำเนินการด้วยตนเอง เมื่อผู้เสียหายที่ 4  ได้รับเอกสารและดำเนินการให้ตามเอกสารนั้น ผู้เสียหายที่ 4 ย่อมเป็นผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าว
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268
    ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
#ทนายคลายทุกข์ #ปลอมเอกสาร #ใช้เอกสารปลอม #รับมอบอำนาจ #ผู้รับมอบอำนาจ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก