ความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นบทหลักของกฎหมายเรื่องระบบคอมฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรอั้งยี่ให้ลงโทษตามบทหนักคือในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ|ความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นบทหลักของกฎหมายเรื่องระบบคอมฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรอั้งยี่ให้ลงโทษตามบทหนักคือในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นบทหลักของกฎหมายเรื่องระบบคอมฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรอั้งยี่ให้ลงโทษตามบทหนักคือในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นบทหลักของกฎหมายเรื่องระบบคอมฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรอั้งยี่ให้ลงโทษตามบทหนักคือในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2565

บทความวันที่ 4 ม.ค. 2566, 09:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 728 ครั้ง


ความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นบทหลักของกฎหมายเรื่องระบบคอมฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรอั้งยี่ให้ลงโทษตามบทหนักคือในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2565

            ความผิดฐานร่วมกันกระทำการอันเป็นอั้งยี่ เป็นความผิดทันทีเมื่อผู้นั้นได้เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะบุคคล ซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการสบคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งองค์ประกอบของความผิดสองฐานนี้อาจเป็นความผิดต่างกรรมกันได้  แต่เมื่อการกระทำความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556  มาตรา 5 (1) และ(2) มีองค์ประกอบของความผิด คือเป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ   หรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดในลักษณะเดียวกันกับความผิดฐานร่วมกันกระทำการเป็นอั้งยี่และความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร  ความผิดฐานดังกล่าวจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน  เมื่อต่อมาปรากฎว่าการเข้าเป็นสมาชิกหรือการสมคบกันนั้นก็เพื่อจะกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จ  ความผิดฐานร่มกันกระทำการเป็นอั้งยี่  ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร  และฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  จึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันและโดยมีเจตนามุ่งหมายอันเดียวกันกับความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จ  ความผิดฐานต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน  ต้องลงโทษฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด
           ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  มาตรา 5(1) ถึง (3), 9 วรรคสอง, 60  เป็นการกระทำความผิดที่เกิดภายหลังเมื่อมีการกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำการเป็นอั้งยี่  ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร  ฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น  และฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จสำเร็จแล้ว  และเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งสามารถแยกเจตนาและการกระทำต่างจากการกระทำความผิดฐานอื่นตามฟ้องโจทก์ได้ จึงเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างกรรมกัน
#ทนายคลายทุกข์  #อั้งยี่ซ่องโจร #อาชญากรรมข้ามชาติ #ฟอกเงิน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ในกรณีที่ธนาคารเป็นทางผ่านจองเงินที่ได้จากการฉ้อโกง และส่งต่อเงินผ่านบัญชี 1ไปบัญชี2 …3..4 จนกระทั่ง มีการทำธุรกรรมซื้อเงินดิจิทัลและไม่สามารถตามตัวผู้กระทำความผิดได้ ธนาคารที่เพิกเฉยต่อการหามาตรการป้องกัน การกระทำลักษณะนี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของ การสมคบคิดได้มั้ยคะ เพราะธนาคารยังไงก็ได้ประโยชน์จากการส่งผ่านเม็ดเงิน

โดยคุณ จริยาภรณ์ 1 ก.พ. 2566, 23:54

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก