จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ถูกบริษัทหลอกลวง แต่กลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมาช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนกลับบริษัท เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจนจำเลยไม่ได้รับความเสียหายกรณีเช่นนี้ จำเลยย่อมเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด|จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ถูกบริษัทหลอกลวง แต่กลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมาช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนกลับบริษัท เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจนจำเลยไม่ได้รับความเสียหายกรณีเช่นนี้ จำเลยย่อมเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด

จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ถูกบริษัทหลอกลวง แต่กลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมาช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนกลับบริษัท เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจนจำเลยไม่ได้รับความเสียหายกรณีเช่นนี้ จำเลยย่อมเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ถูกบริษัทหลอกลวง แต่กลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมาช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนกลับบริษัท เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจนจำเลยไม่ได้รับความเสียหายกรณีเช่นนี้ จำเลยย่อมเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4073/2564 

บทความวันที่ 3 ม.ค. 2566, 11:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 547 ครั้ง


จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ถูกบริษัทหลอกลวง แต่กลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมาช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนกลับบริษัท เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจนจำเลยไม่ได้รับความเสียหายกรณีเช่นนี้ จำเลยย่อมเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4073/2564 

                จำเลยซึ่งเดิมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่ง ที่ถูกบริษัท ช.หลอกลวงในการที่บริษัท ช.กระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แต่จำเลยไม่แจ้งความดำเนินคดีแก่บริษัท ช. จำเลยกลับช่วยหาสมาชิกที่จะมาลงทุนโดยให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ช.เพิ่มขึ้น เพื่อจำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท ช.จนจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าบริษัท ช. มิได้ประกอบกิจการโทรศัพท์ไร้สาย ธุรกิจ ท่าเรือและการคมนาคมและไม่สามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน แก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ช. ได้ ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่บริษัท ช. กระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในขณะที่บริษัทฯ กระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
#เทียบเคียงคดีดัง Forex 3D
#ทนายคลายทุกข์ #ฉ้อโกงประชาชน  #ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด #เทียบเคียงคดีดังForex 3D
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-625216

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก