ไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงขณะซื้อขาย จำเลยนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้จ่ายเงิน กรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่ตกลงซื้อขาย ไม่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์|ไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงขณะซื้อขาย จำเลยนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้จ่ายเงิน กรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่ตกลงซื้อขาย ไม่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์

ไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงขณะซื้อขาย จำเลยนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้จ่ายเงิน กรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่ตกลงซื้อขาย ไม่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงขณะซื้อขาย จำเลยนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้จ่ายเงิน กรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่ตกลงซื้อขาย ไม่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 3366/2561

บทความวันที่ 19 ธ.ค. 2565, 09:27

มีผู้อ่านทั้งหมด 338 ครั้ง


ไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงขณะซื้อขาย จำเลยนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้จ่ายเงิน กรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่ตกลงซื้อขาย ไม่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์
คำพิพากษาฎีกาที่ 3366/2561

    จำเลยขับกระบะไปเปลี่ยนยางรถที่ร้านผู้เสียหายโดย บ. ญาติจำเลยไปด้วย ผู้เสียหายคิดราคายาง 4 เส้น เป็นเงิน 8,000 บาท จำเลยตกลงเปลี่ยนยางทั้งสี่เส้น ว. 
ลูกจ้างประจำร้านเป็นผู้เปลี่ยนให้โดยใส่ยางรถชุดเก่าไว้ในกระบนรถ เมื่อเปลี่ยนยางรถทั้งสี่เส้นแล้ว ว. ถอยรถกระบะไปจอดที่บริเวณร้านโดยติดเครื่องยนต์ไว้ จากนั้นประมาณ 3 นาที  จำเลยขับรถกระบะไปจอดที่บริเวณหน้าร้านโดยติดเครื่องยนต์ไว้ จากนั้นประมาณ 3 นาที จำเลยขับรถกระบะดังกล่าวออกจากร้านไปโดยไม่ชำระราคา ขณะตกลงซื้อขายยางรถระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย จำเลยไม่มีเจตนาที่จะใช้กลอุบายหลอกลวงให้ผู้เสียหายส่งมอบยางรถทั้งสี่เส้นโดยไม่คิดจะชำระราคามาแต่ต้น ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในยางรถทั้งสี่เส้นย่อมโอนไปยังจำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อตั้งแต่เมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายและกำหนดเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 และมาตรา 460 วรรคหนึ่ง แม้จำเลยยังมิได้ชำระราคาแก่ผู้เสียหาย ก็เป็นมูลคดีผิดสัญญาในทางแพ่งเท่านั้น หามีมูลความผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์ไม่ 
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 341
ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ทนายคลายทุกข์ #ฉ้อโกง #ลักทรัพย์ 
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก