ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนขายฝากที่ดินต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกได้กรรมสิทธิ์|ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนขายฝากที่ดินต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกได้กรรมสิทธิ์

ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนขายฝากที่ดินต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกได้กรรมสิทธิ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนขายฝากที่ดินต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกได้กรรมสิทธิ์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4037/2563 

บทความวันที่ 12 ก.ย. 2565, 10:46

มีผู้อ่านทั้งหมด 148 ครั้ง


ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนขายฝากที่ดินต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกได้กรรมสิทธิ์
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4037/2563 
            อ.ตกลงซื้อบ้านและที่ดินพิพาทคืนจาก ส. และใส่ชื่อโจทก์ที่  2  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนจำเลยทั้งสอง  เมื่อโจทก์ที่ 2  เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนจำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ 2  จึงมีฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองอยู่ในฐานะเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อ และต่อมาโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทเป็นเวลานานและไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วนำไปจดทะเบียนขายฝากแก่โจทก์ที่ 1  มีกำหนด 6 เดือน  และขยายกำหนดเวลาไถ่  5 ครั้ง ครั้งสุดท้าย มีกำหนด 6 เดือน  กรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทจึงตกเป็นของโจทก์ที่ 1 ตาม ป.พ.พ.มาตรา  มาตรา 491 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นตัวการจึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงโดยโจทก์ที่ 2  ถือกรรมสิทธิ์แทนเพื่อให้โจทก์ที่ 1 เสื่อมเสียสิทธิได้เพราะโจทก์ที่ 1 เป็นบุคคลภายนอกและได้มาซึ่งบ้านและที่ดินพิพาทโดยเสียค่าตอบแทนตาม ป.พ.พ.มาตรา 806 ได้ อีกทั้ง ป.พ.พ.มาตรา 6 สันนิษฐานไว้ก่อนว่า  บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต  ประกอบกับจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ให้การหรือฟ้องแย้งให้เป็นประเด็นแห่งคดีไว้ว่า โจทก์ที่ 1 กระทำการไม่สุจริต ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนใบแทนโฉนดที่ดินและนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝาก เมื่อกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทตกเป็นของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาทดังกล่าว  และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #จดทะเบียนขายฝาก #นิติกรรม #ขายฝากที่ดิน

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก