มีหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้หัวหน้า แต่กลับเอาเป็นของตนเอง ไม่ผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ |มีหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้หัวหน้า แต่กลับเอาเป็นของตนเอง ไม่ผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

มีหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้หัวหน้า แต่กลับเอาเป็นของตนเอง ไม่ผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

มีหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้หัวหน้า แต่กลับเอาเป็นของตนเอง ไม่ผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 726/2563 

บทความวันที่ 15 ส.ค. 2565, 09:36

มีผู้อ่านทั้งหมด 596 ครั้ง


มีหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้หัวหน้า แต่กลับเอาเป็นของตนเอง ไม่ผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 726/2563 
             การออกบันทึกข้อความหนังสือเวียนเรื่องการรับเงินทุกประเภท เป็นการกระทำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเงินนำมาส่งให้ จ. หัวหน้างานของจำเลยจัดการหรือรักษาไว้ หาได้เป็นบันทึกมอบหมายให้จำเลยมีหน้าที่จัดการหรือรักษาเงินนั้นด้วยไม่ เมื่อจำเลยมิได้มีหน้าที่จัดการหรือรักษาเงินของผู้เสียหาย การที่จำเลยเบียดบังยักยอกเงินของผู้เสียหายที่จำเลยรับมาตามบันทึกของ จ. ไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
 #ทนายคลายทุกข์ #ยักยอกทรัพย์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก