การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์|การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  • Defalut Image

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4480/2564

บทความวันที่ 29 ก.ค. 2565, 10:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 325 ครั้ง


การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4480/2564 
                เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
               พฤติกรรมที่จําเลยคัดลอกแฟ้มและโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโจทก์รวมสามหมื่นรายการเศษเข้าไปเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กประจําตัวของจําเลยนั้น เป็นการนําข้อมูลออกจากระบบมากเกินความจําเป็นที่จะนําไปบริการลูกค้า ที่โจทก์มอบรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้รหัสผ่านให้แก่จําเลยเพื่อให้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของโจทก์นั้นก็เพื่อให้จําเลยในฐานะพนักงานขายนําข้อมูลของโจทก์ไปใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น มิได้มอบสิทธิเด็ดขาดในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่จําเลยเพื่อให้จําเลยนําข้อมูลไปใช้ตามใจชอบ 
               หลังจากที่ได้เข้าถึงข้อมูลของโจทก์ จําเลยได้ส่งข้อมูลดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปเก็บไว้ยังบัญชีอีเมล์ส่วนตัวของจําเลยเอง การกระทําเช่นนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการกระทําที่มิชอบ เพราะไม่มีเหตุผลใดที่จําเลยซึ่งเหลือเวลาทํางานกับโจทก์เพียง 7 วัน จะมีความจําเป็นต้องนําข้อมูลของโจทก์ทั้งหมดสามหมื่นรายการเศษไปเก็บไว้ในอีเมล์ส่วนตัว เนื่องจากการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ในอีเมล์ส่วนตัวนี้จะทําให้จําเลยสามารถส่งผ่านข้อมูลไปให้ผู้อื่นที่จําเลยต้องการได้ การกระทําของจําเลยจึงเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโจทก์
กล่าว
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ #นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก