จะฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกต้องฟ้องภายใน 10 ปี|จะฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกต้องฟ้องภายใน 10 ปี

จะฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกต้องฟ้องภายใน 10 ปี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จะฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกต้องฟ้องภายใน 10 ปี

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2732/2564

บทความวันที่ 27 ก.ค. 2565, 14:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 292 ครั้ง


จะฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกต้องฟ้องภายใน 10 ปี
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2732/2564
             คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ จ. ให้ชำระหนี้ที่โจทก์ทดรองจ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล จ.  เป็นการฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของ จ.ให้ชำระหนี้ที่โจทก์ทดรองจ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล จ. เป็นการฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของ จ. คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล จ. ที่โจทก์ทดรองจ่ายไป เนื่องจากจำเลยทั้งสามมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  และโจทก์และจำเลยทั้งสามตกลงให้โจทก์เป็นผู้ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  แต่จำเลยทั้งสามไม่ชดใช้คืนให้โจทก์ เป็นการฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระหนี้ในฐานะส่วนตัวซึ่งเป็นคนละฐานะ  ถือไม่ได้ว่าเป็นคู่ความเดียวกัน  ฟ้องโจทก์คดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน  ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148
             โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ. ที่โจทก์ทดรองจ่ายไป  จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามข้อตกลงซึ่งมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 การที่ จ. เจ็บป่วยต้องทำการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง จ. และถึงแก่ความตาย การรักษาพยาบาลจึงสิ้นสุดลงและต้องเริ่มนับอายุความในวันดังกล่าว
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #ขอรับชำระหนี้จากกองมรดก 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก