การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (2)|การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (2)

การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (2)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (2)

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10034/2555  

บทความวันที่ 28 มิ.ย. 2565, 11:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 314 ครั้ง


การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (2)
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10034/2555  
           การที่จำเลยซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม ออกแถลงการณ์เป็นหนังสือแจกจ่ายแก่ประชาชนว่า โจทก์ร่วมปลอมประกาศนียบัตรผ่านการอบรมงานด้านคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม และนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการสมัครเป็นพนักงานส่วนตำบลที่จังหวัดราชบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียมไม่เคยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โจทก์ร่วม และการที่จำเลยประกาศด้วยการใช้เครื่องขยายเสียงให้ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แม้ข้อความนั้นจะมีลักษณะน่าจะทำให้โจทก์ร่วมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง แต่การกระทำของจำเลยมีเหตุให้เชื่อตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนที่มีความเห็นเชื่อว่าโจทก์ร่วมทำปลอมประกาศนียบัตร จึงถือได้ว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม ป.อ. มาตรา 329 (1)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา 
          มาตรา 329
"ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
          (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
          (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
          (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
          (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
          ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท"
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#หมิ่นประมาท #หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
#ทนายคลายทุกข์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ขอสอบถามในกรณี รถนาย ก ชนกับรถของราย ข ที่จอด ในทางถนนหมู่บ้าน รถนาย ก เป็นรถที่ทำประกันชั้น 1 (รถออกให้ม่) และได้เรียกบริษัทเข้ามาดำเนินเรื่องเรียบร้อย แต่ปรากฏว่า นาย ข ได้นำรถเข้าไปอู่ และกลับมาพูดเรียกค่าส่วนต่าง ในส่วนของรถตนที่มีรอย ผุพัง และร่องรอยเดิมอยู่แล้ว นาย ก ได้สอบถามทางบริษัทประกัน บริษัทได้แจ้งว่า ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างใดๆ ให้นาย ข เรียกร้องกับทางบริษัทเอง(เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทั่วไป) เพราะ ตอนนี้เป็นเรื่องระหว่างบริษัทกับนาย ข แต่ทางด้านนาย ข ได้ใข้สื่อเฟสบุ๊ค ลงด่าว่า นาย ก ไม่มีความรับผิดชอบ ด้วยถ้อยคำหยาบคาย และเรียกให้ผู้อื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย  นาย ก ได้แจ้งบริษัทประกันอีกครั้งในกรณีนี้ว่าทางนั้นทำแบบนี้ และได้คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมของบริษัท ก็ยืนยันเช่นเดิม ว่าทางเราเสร็จสิ้นเพราะรับผิดชอบในส่วนนี้นะแล้ว ตอนนี้จะเป็นบริษัทประกันกับนาย ข ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างใดๆ ทั้งนั้น 


อยากทราบว่าทางนาย ก ต้องทำอย่างไร เพื่อปกป้องสิทธิ และศักดิ์ศรีของตนเอง

โดยคุณ จิราภรณ์ 29 มิ.ย. 2565, 08:22

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก