การส่งข้อความว่าปลดหนี้ทางเฟซบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ส่ง ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว|การส่งข้อความว่าปลดหนี้ทางเฟซบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ส่ง ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว

การส่งข้อความว่าปลดหนี้ทางเฟซบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ส่ง ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การส่งข้อความว่าปลดหนี้ทางเฟซบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ส่ง ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2565, 13:38

มีผู้อ่านทั้งหมด 147 ครั้ง


การส่งข้อความว่าปลดหนี้ทางเฟซบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ส่ง ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560
    จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 595,500 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จำเลยได้รับเงินที่กู้ยืมเงินครบถ้วนแล้ว หลังจากจำเลยไม่ชำระต้นเงินคงชำระดอกเบี้ย 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,550 บาท การที่โจทก์ส่งข้อความทางเฟซบุ๊คถึงจำเลยมีใจความว่า เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องนำ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 ถึง มาตรา 9 มาบังคับด้วย แม้ข้อความนี้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม แต่การส่งข้อความทางเฟซบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ ก็ยอมยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึงจำเลยจริง ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 340 แล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ จำเลยไม่ต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 340
ถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป
          ถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐาน การปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ หรือขีดฆ่าเอกสารนั้นเสีย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#สัญญากู้ยืมเงิน #ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก