จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด |จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด 

จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด 

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 335/2563 

บทความวันที่ 7 มิ.ย. 2565, 09:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 181 ครั้ง


จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด 
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 335/2563 
            จำเลยไม่มีหน้าที่ในการคัดเลือกหรือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศกาล อีกทั้งโจทก์ร่วมมิได้มีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะไปติดต่อจำเลยเพื่อขอให้ช่วยฝากโจทก์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในส่วนราชการดังกล่าว การที่โจทก์ร่วมมอบเงินให้แก่จำเลยล้วนเกิดขึ้นเพราะถูกจำเลยหลอกลวง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิด โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยมีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
             มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#จ่ายสินบน  #ฉ้อโกง
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก