โอนที่หนี เจ้าหนี้ตามได้ |โอนที่หนี เจ้าหนี้ตามได้ 

โอนที่หนี เจ้าหนี้ตามได้ 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โอนที่หนี เจ้าหนี้ตามได้ 

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2563

บทความวันที่ 7 มิ.ย. 2565, 09:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 231 ครั้ง


โอนที่หนี เจ้าหนี้ตามได้ 
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2563
          ตามคำฟ้องของโจทก์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดิน อ้างว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ลูกหนี้ของโจทก์ได้สมคบกันโอนให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกับจำเลยที่ 3 โดยเสน่หา อันเป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 3 โดยเสน่หา อันเป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 3 เสียเปรียบ กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย แม้นิติกรรมที่ขอให้เพิกถอนนั้นทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ 1 ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินกับจำเลยที่ 2 แต่เมื่อจำเลยที่ 3 มีสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นมรดกในโฉนดที่ดินกับจำเลยที่ 2 แต่เมื่อจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย แม้นิติกรรมที่ขอให้เพิกถอนนั้นทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ 1 ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินกับจำเลยที่ 2 แต่เมื่อจำเลยที่ 3 มีสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นมรดกอยู่หนึ่งในสามส่าวนและโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 สมคบกันโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ได้
         จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำเลยที่ 3 มีส่วนได้รับมรดกให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของจำเลยที่ 3 มีส่วนได้รับดกให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นบุตรจำเลยที่ 1 และเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกับจำเลยที่ 3 โดยเสน่หา เมื่อเป็นการให้โดยเสน่หาเพียงแต่จำเลยที่ 3 ลูกหนี้เป็นผู้รู้ว่าตนเป็นหนี้โจทก์ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่โจทก์จะขอเพิกถอนการฉ้อฉลได้  โดยจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรู้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นหนี้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 วรรคหนึ่งตอนท้าย เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะชำระหนี้อันเป็นที่เสียหายแก่โจทก์เป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยทั้งสองได้

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

           มาตรา 237         เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้
           บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน 
จ่ายสินบินเพื่อเข้ารับราชการ หากถูกหลอกหรือจูงใจให้จ่ายโดยคนกลาง ผู้ที่จ่ายถือเป็นผู้เสียหาย ไม่ต้องร่วมรับผิด 

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#หนีหนี้   #ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก