โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทรัพย์ที่นำยึดให้ดี หากถอนการยึดยังต้องรับผิดค่าธรรมเนียม |โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทรัพย์ที่นำยึดให้ดี หากถอนการยึดยังต้องรับผิดค่าธรรมเนียม 

โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทรัพย์ที่นำยึดให้ดี หากถอนการยึดยังต้องรับผิดค่าธรรมเนียม 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทรัพย์ที่นำยึดให้ดี หากถอนการยึดยังต้องรับผิดค่าธรรมเนียม 

  • Defalut Image

ถอนการยึด (ฎีกาที่ 4187/2563)

บทความวันที่ 26 พ.ค. 2565, 11:13

มีผู้อ่านทั้งหมด 317 ครั้ง


โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทรัพย์ที่นำยึดให้ดี หากถอนการยึดยังต้องรับผิดค่าธรรมเนียม 
 ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

ถอนการยึด (ฎีกาที่ 4187/2563)
    โจทก์เป็นผู้ยื่นคำขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทำการต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมส่งโฉนดที่ดิน ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารประกอบขอให้ยึดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์จำนองและแถลงขอนำยึดพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยทั้งสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองจึงทำการยึดให้แล้วประเมินราคาทรัพย์ที่ยึดให้เจ้าพนักงานที่ดินและราคาสิ่งปลูกสร้างแจ้งการยึดให้เจ้าพนักงานที่ดินและจำเลยทั้งสองทราบ ปิดประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเรื่อง การยึดทรัพย์ ณ ที่ตั้งทรัพย์ เช่นนี้ การยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมีค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเกิดขึ้นแล้ว
    โจทก์อ้างว่าโจทก์หลงผิดในส่วนภาพถ่ายของที่ดินที่นำยึดความจริงแล้วเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ปรากฏสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินขอให้เจ้าพนักงานบังคับถอนการยึดสิ่งปลูกสร้างตามภาพถ่าย จึงเป็นการขอถอนการยึดทรัพย์ที่มีอยู่จริง ต้องเสียค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 หมายเลข 3 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้โจทก์จะอ้างว่ากรณีของโจทก์เป็นเรื่องผิดหลงในส่วนภาพถ่ายของที่ดินที่ยึด แต่ข้อผิดหลงเกิดจากความผิดของโจทก์เองที่ไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะนำยึด จะยกมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดในค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงานบังคับคดีหาไม่ได้


#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#บังคับคดี #ถอนการยึด #ยึดทรัพย์บังคับคดี
#ทนายคลายทุกข์

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก